2
: 2
: 0.2 .
: 1
: 10.14 .
: 4
: 32.7 .
- FACEBOOK
17
P1001893XXX
10
P57144XXX
10
P15107XXX
19
P46818XXX
12
P18155XXX
16.84
P1012849XXX
10
P45428XXX
80% . 1 200 .
...
#
14066 Dmitry Ranger 4.92 . 77.67% 4.00 .
14064 i i 2.14 . 49.58% 1.18 .
14059 i i 3.13 . 43.34% 1.53 .
14042 3.60 . 50.00% 2.00 .
14029 MAKSIM RASCHESOV 7.76 . 32.44% 2.91 .
14024 i i 2.33 . 60.47% 1.53 .
14019 Dmitry Ranger 4.81 . 79.84% 4.00 .
14016 1.90 . 46.95% 1.00 .
14012 3.15 . 65.68% 2.22 .
14007 Elena Topanova 1.99 . 52.27% 1.15 .